WEB PRIVACY เงื่อนไข และข้อตกลง เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม

ข้อมูลทุกอย่างในเว็บไซต์รวมถึงรูปภาพ, ข้อความ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ WEB FORDESIGN ห้ามนำข้อมูลจาก WEB FORDESIGN มาทำการก๊อปปี้, ทำช้ำ, พิมพ์ซ้ำ, หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เราเสื่อมเสีย

เครื่องหมายการค้า โลโก้ เป็นลิขสิทธิ์ของ WEB FORDESIGN ห้ามนำเครื่องหมายการค้า และโลโก้ ไปใช้ก่อนได้รับการอนุญาติจาก WEB FORDESIGN อย่างเป็นทางการก่อน

WEB FORDESIGN ผู้ให้บริการออกแบบเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, รับทำ SEO, รับทำเว็บไซต์ติด Google, เขียนโปรแกรมสำหรับเว็บไซต์ และบริการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก" โดยมี เงื่อนไขและข้อตกลง ในการใช้บริการ ดังนี้

01. ผู้ให้บริการไม่รับทำเว็บไซต์ที่ผิดกฏหมายทุกประเภท หรือเว็บไซต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์
02. การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือ โฮมเพจของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
03. ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิด และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
04. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกความเป็นสมาชิก ของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามจะละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
05. ห้ามสมาชิกใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์
06. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
07. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่
08. ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด WEB FORDESIGN ขอสงวนสิทธ์ในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกได้ทันที
09. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผู้ให้บริการจะถือว่าสมาชิกทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ นี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ

01. ในการออกแบบเว็บไซต์เรามีขั้นตอนในการทำงานชัดเจนและเราได้กำหนดระยะเวลาในการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละแพ็คเกจตามเนื้องาน
02. บางชิ้นงานเราอาจต้องใช้เวลาในออกแบบศึกษาวางแผนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานในแต่ละงานความยากง่ายและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการของชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ออกไป
03. เรายินดีเพิ่มเวลาเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่านเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและเพื่อคุณภาพของชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ

01. ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบใดก็ตาม ทางทีมงานออกแบบไซต์ต้องการข้อมูลจากลูกค้าทุกคนให้ได้มากที่สุด เพราะยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไรผลงานที่ออกมาย่อมทำให้เกิดผลดีกับเว็บไซต์ เพราะจะทำให้ผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ได้รับข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง มีที่มาชัดเจน ป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าผิดในการนำเสนอเกิดขึ้น และง่ายแก่การตัดสินใจกับท่าน
02. ข้อมูลที่เราต้องการคือข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ วีดีโอคลิปต่างๆ ไฟล์เสียงที่เกี่ยวข้องที่ต้องการนำเสนอ สำหรับข้อมูลที่เป็นเอกสารแนะนำให้ส่งให้กับเราเป็นไฟล์ .txt ธรรมดา หรือไฟล์ word, หรือ pdf ก็ได้ตามแต่ความสะดวก
03. สิ่งที่เราต้องการและขาดไม่ได้คือ ชื่อของเว็บไซต์, ข้อมูลที่อยู่และการติดต่อของลูกค้า, รวมถึงชื่อจริง, นามสกุลจริง, ที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเป็นเจ้าของเว็บไซต์

01. งานทุกชิ้นที่เราได้ทำจะต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าและเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบเราแนะนำให้ลูกค้า เลือกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ท่านชอบ หรือเลือกจากเว็บเทมเพลทที่ท่านต้องการ เพื่อส่งตัวอย่างให้เราได้ออกแบบเว็บไซต์ของท่านให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด
02. การส่งตัวอย่างรูปแบบเว็บที่ท่านชอบโดยการส่งมาเป็น รูปวาด, url หรือชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ ส่งมาเป็นตัวอย่างให้กับทีมงาน ทางทีมงานจะได้จัดการออกแบบตัวอย่างของเว็บไซต์ส่งให้ท่านดูก่อนเพื่อให้ท่านนำไปพิจารณาต่อไป
03. เพื่อผลงานที่ดีมีคุณภาพและตรงใจกับลูกค้า เพื่อความง่ายกับการออกแบบดีไซน์ เพราะความต้องการของคุณคืองานของเรา เรายินดีให้ข้อเสนอแนะในการเลือกรูปแบบเว็บไซต์ตลอดจนการเสนอตัวอย่างเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงานธุระกิจในแบบต่างๆ

ส่วนประกอบของเว็บไซต์หรือจุดเด่นๆที่ต้องการเน้นหรือให้เข้ากับผลิตภัณฑ์คือจุดขายที่สำคัญที่เกี่ยวกับการออกแบบหรือการนำเสนอที่ดีต้องการแบบดูแล้วสบายตา เรียบง่าย หรือต้องการแบบดูแล้วสะดุดตาเด่นมีจุดเน้นๆที่ทำให้เกิดความสนใจกับผู้ที่เปิดเข้ามาเว็บไซต์ของเรา

รูปแบบโทนสีของเว็บที่ต้องการหรือ ชอบสีไหน?


ลูกเล่นต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มลงไปในเว็บไซต์, รูปภาพ, กราฟฟิก, วีดีโอ, สำหรับใช้ประกอบสื่อในเว็บ

โครงสร้างของเว็บไซต์

โครงสร้างของเว็บไซต์คือหัวข้อในการนำเสนอโดยทั่วไปก็จะมี หน้าหลัก, เกี่ยวกับเว็บไซต์, บริการ, การติดต่อ

หน้ากลัก (Home)
เกี่ยวกับเว็บไซต์ (About us)
บริการ (Service)
ติดต่อเรา (Contact us)

ต่อไปนี้จะแทน "ผู้รับจ้าง" ว่า "เรา" และแทน "ผู้ว่าจ้าง" ว่า "ลูกค้า"

01. ก่อนทำสัญญาการออกแบบเว็บไซต์เราจะขอสอบถามข้อมูลและรายละเอียดความต้องการของลูกค้าก่อนเสมอเพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์ก่อนทำการออกแบบเว็บไซต์
02. เมื่อได้ข้อมูลความต้องการเรียบร้อยแล้วเราจัดการออกแบบเว็บไซต์เพื่อเสนอราคากับลูกค้า
03. แบบตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เราได้ส่งไปให้ดูนั้นถูกใจลูกค้าและลูกค้าได้ตกลงทำเว็บไซต์กับเรา เราจะขอเก็บค่าบริการก่อนดำเนินการต่อเสมอ 50% เพื่อเป็นค่ามัดจำในการออกแบบเว็บไซต์
04. ในกรณีที่เราได้ลงมือออกแบบเว็บไซต์ตามตัวอย่างที่ลูกค้าได้ให้ออกแบบแล้วลูกค้าเกิดเปลี่ยนใจบอกยกเลิกการออกแบบไป เรามีสิทธิยึดเงินค่ามัดจำได้เลยทันที
05. ในระหว่างการดำเนินการออกแบบเว็บไซต์ลูกค้ามีสิทธิเรียกดูงานที่เราทำการออกแบบได้และยังสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงส่วนที่ไม่ได้ต้องการได้ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน
06. เมื่อเราออกแบบเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะนำเว็บเพจทั้งหมดอัพโหลดลงสู่เซิฟเวอร์จริงและให้ลูกค้าได้ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล
07. เมื่อไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขก็เป็นอันเสร็จสินขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์
08. ขอบคุณที่ใช้บริการเว็บเพื่อการออกแบบ WEBFORDESIGN เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ขอเก็บเงินค่าบริการที่เหลืออีก 50% ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ
09. ในกรณีที่ลูกค้าจ่ายค่าบริการไม่ครบตามที่ได้ตกลงกันไว้เรามีสิทธิปิดเว็บไซต์ของลูกค้าโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

ช่องทางการชำระค่าบริการ

ลำดับ
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ
นายศราวุธ ปักเคทาติ
0 4 8 - 7 - 0 0 3 5 1 - 9
ธนาคารไทยพาณิชย์
นายศราวุธ ปักเคทาติ
0 9 9 - 2 2 8 9 8 5 - 9
ธนาคารกสิกรไทย
นายศราวุธ ปักเคทาติ
7 7 7 - 2 - 2 4 5 7 1 - 2

แจ้งการโอนเงินทางอีเมล์

01. แสกนสลิปส์การโอนของธนาคารส่งมาเป็นไฟล์ภาพให้เห็นรายละเอียดชัดเจน
02. ตั้งชื่อภาพสลิปส์ธนาคารที่แสกนแล้ว ตั้งเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเว็บของท่านเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ตัวอย่างเซ่น webfordesign-com.jpg จากเว็บ (www.webfordesign.com)
03. แนบสลิปส์โอนเงินพร้อมรายละเอียดส่งผ่านทางอีเมล์ ส่งมาที่ sale@webfordesign.com
04. เมื่อท่านส่งเมล์ให้เราเรียบร้อยแล้วสามารถโทรถามผลของการโอนเงินได้เลยที่เบอร์ โทร: 083-886-0916, 090-9100-229

คำตอบ @ ผู้ใช้บริการ ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่ใช้บริการของเรา..

 • customer

  ตั้งแต่มีเว็บไซต์มาทำให้ เอเมดคลินิกมีคนรู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ คลินิกชั้นนำต่างๆ ต้องขอบคุณเว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ครับ...
    25-Jan-2012 Amed Clinic

 • customer

  ดีไซน์เว็บไซต์อย่างมืออาชีพจริงๆ โดนใจมากครับ งามเสร็จเร็วตรงเวลาที่กำหนด...
    20-jan-2012 Dermalink

 • customer

  เว็บไซต์ทำให้มีลูกค้ามากขึ้นเป็น 100% เลย ต้องขอบคุณ คุณดาว (เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม) ที่ทำเว็บไซต์ได้ตรงใจผมจริงๆ...
    18-Jan-2012 ขายรถป๊อป

 • customer

  ทำเว็บไซต์กับเว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ราคาถูกมากๆค่ะ เจ้าของเว็บใจดีมากๆค่ะ ออกแบบเว็บไซต์ได้สวยกว่า บริษัทที่ราคาแพงๆ อีกค่ะ...
    23-Dec-2011 Subsiri

 • customer

  ทำเว็บไซต์ด้วย ทำ SEO ให้เว็บไซต์ติด Google ด้วยราคาไม่แพงเลย คิย์เวิร์ดติดหน้าแรก ตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยเจ๋งจริงๆ
    4-Sep-2011 Pruttiruj

 • customer

  ขอบคุณเว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ค่ะ เว็บไซต์ถูกใจมากค่ะ...
    15-Jun-2011 BK GROUP

Portfolio ออกแบบเว็บไซต์ผลงานบางส่วนจาก เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม..

WEB FOR DESIGN เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม

เรียกใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ติด Google, ทำ SEO, กับเว็บไซต์เพื่อการออกแบบ หรือ เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม (WEB FOR DESIGN) ที่มีผลงานการันตีคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์มากกว่าระยะเวลา 5 ปีเต็ม เราพร้อมจะดูแลคุณ 24 ชั่วโมง