ตารางสอบรายบุคล การสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT (สอบครั้งแรก)กรอกรหัสนักศึกษา :    

  


 

 


ตารางสอบตามเวลา การสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT (สอบครั้งแรก)เลือกวันที่ :   เลือกเวลา :  

  


 

 


ตารางสอบรายบุคคล สอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET (ชำระเงินแล้ว)


กรอกรหัสนักศึกษา :