ปิดการลงทะเบียน


   
  การสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนจบ TH-PET ปิดการลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน


  กลับหน้าแรก